SCTV Đống Đa Tổng đài truyền hình cáp SCTV

 Tổng công ty truyền hình cáp SCTV Hà Nội – PGD quận Đống Đa

Văn phòng giao dịch SCTV Đống Đa TP Hà Nội – Truyền hình cáp SCTV Đống Đa:

Office: 81 Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Tổng đài SCTV quận Đống Đa: 0901.822.825

Truyền hình cáp và mạng Internet SCTV quận Đống Đa TP Hà Nội