SCTV Hai Bà Trưng Tổng đài truyền hình cáp SCTV

 Tổng công ty truyền hình cáp SCTV Hà Nội – PGD quận Hai Bà Trưng

Văn phòng giao dịch SCTV Hai Bà Trưng TP Hà Nội – Truyền hình cáp SCTV Hai Bà Trưng:

Office: 258 Kim Giang, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

Tổng đài SCTV quận Hai Bà Trưng: 0901.822.825

Truyền hình cáp và mạng Internet SCTV quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội