SCTV Bình Tân – Truyền hình cáp SCTV Bình Tân Khuyến mãi


Khuyến mãi SCTV quận Bình Tân


Truyền hình cáp SCTV quận Bình Tân, TP. HCM triển khai chương trình khuyến mãi dịch vụ truyền hình cáp SCTV và dịch vụ Internet tại địa bàn Bình Tân
  • Miễn phí công lắp đặt dịch vụ cho khách hàng
  • Giảm giá 50% phí vật tư lắp đặt phát sinh ban đầu
  • Miễn phí Modem wifi khi khách hàng lắp đặt Internet SCTV
  • Cùng nhiều ưu đãi khác cho khách hàng lắp mới tham gia đóng trước tiền thuê bao dịch vụ SCTV và Internet SCTV

SCTV dịch vụ trọn gói:
  1. Truyền hình cáp SCTV
  2. Internet SCTV
  3. Truyền hình K+ trên nhóm kênh SCTV
Truyền hình SCTV với các nhóm kênh: SCTV1, SCTV2, SCTV3, SCTV4, SCTV5, SCTV6, SCTV7, SCTV8, SCTV9, SCTV10, SCTV11, SCTV12, SCTV13, SCTV14, SCTV15, SCTV16, SCTV17, SCTV18…cùng nhiều nhóm kênh truyền hình SCTV khác
SCTV9: Nhóm kênh phim truyền hình Châu Á hấp dẫn
SCTV15, SCTV17: nhóm kênh thể thao trên truyền hình cáp SCTV
Bảng giá truyền hình cáp SCTV


Internet SCTV dịch vụ Internet tích hợp chung mạng cáp truyền hình mang đến cho khách hàng dịch vụ trọn gói, đa dịch vụ một kết nối
Bảng giá truyền hình cáp và Internet SCTV


Bảng kênh truyền hình cáp SCTV